Yoona hóa tiểu thư đài các với tóc ngắn xoăn retro cài hoa to bản

Độ dài
Khuôn mặt
Màu tóc
Loại tóc
Thời điểm
Phụ kiện
Người mẫu