Thư sinh như Sơn Tùng M-TP với tóc mái bằng màu nâu