Tóc đẹp của Cảnh Điềm

Cảnh Điềm sang trọng với tóc búi đỉnh đầu

Cảnh Điềm sang trọng với tóc búi đỉnh đầu

Ngày 12/9 /2012, Cảnh Điềm lại xuất hiện với tư cách khách VIP tại buổi trình diễn của Dior tại thành phố Đại Liên....

Xem tiếp →