Hoa Hậu Hương Giang trẻ trung bất ngờ với tóc ngắn uốn cụp ngang vai