Đông Nhi ấn tượng với kiểu tóc đuôi ngựa cao buộc khúc

Độ dài
Kiểu tóc
Khuôn mặt
Màu tóc
Loại tóc
Người mẫu