Bảo Thy với kiểu tóc sư tử uốn xoăn cá tính

Độ dài
Khuôn mặt
Màu tóc
Loại tóc
Người mẫu